Steun ons en help Nederland vooruit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

“D66 SV is voorstander van een vereenvoudigde procedure voor de realisatie van mantelzorgwoningen.”

Economie, Recreatie en Toerisme

“Wij willen (meer) ruimte bieden aan start ups, en hier actief beleid op voeren.”

Sociaal Domein

“De begeleiding naar werk voor oudere werklozen dient een topdossier te worden.”

Sport en Cultuur

“Sport faciliteren en bevorderen ten behoeve van welzijn, onderwijs en jeugd.”

Onderwijs & Jeugd

“De betrokkenheid en participatie van jongeren bij de gemeente dient te worden vergroot.”

Bestuurlijke vernieuwing

“Wij willen wijkgericht blijven werken; hierbij willen we meer gaan samenwerken met wijk- en dorpsraden.”

Verkeer en Vervoer

"Meer ruimte geven aan de fiets en het openbaar vervoer en deze ‘voorrang geven’ op de auto."

Milieu en Duurzaamheid

“Wij pleiten voor het behoud en waar mogelijk verbetering van de prettige woon- werk- en leefomgeving die Stichtse Vecht al is.”

Veiligheid

“Wij willen dat wijk- en dorpsraden meer invloed krijgen op het handhavingsbeleid.”