Steun ons en help Nederland vooruit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

“D66 SV is voorstander van een vereenvoudigde procedure voor de realisatie van mantelzorgwoningen.”

Stichtse Vecht groeit. Het aantal inwoners zal naar verwachting met zo’n 5 tot 6% zijn toegenomen in 2040. Ruimte is daarom in toenemende mate een schaars goed. Tegelijkertijd is ruimte een essentiële voorwaarde om te leven: om te wonen, bouwen en verbouwen, voor onze kinderen om te spelen, om te recreëren en ook onze natuur en energieopwekking heeft ruimte nodig.

Die groei willen we in goede banen leiden. Door duidelijke keuzes te maken willen we de beschikbare ruimte optimaal benutten en verdelen tussen het groeiende aantal inwoners. Onze inwoners verdienen immers een goede plek om te wonen, te werken en te leven. En onze inwoners verdienen het om dit te doen in een gemeente waarin leefbaarheid en identiteit van onze mooie kernen voorop staat. Dit vraagt om heldere en duurzame politieke keuzes op het terrein van ruimtelijke ordening. Wij willen de beschikbare ruimte beter benutten door deze duurzaam in te richten en te gebruiken.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019