Steun ons en help Nederland vooruit

Speerpunten Bestuurlijke vernieuwing

  1. D66 SV wil participatie en cocreatie door inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers versterken.
  2. D66 SV wil, waar nodig, wijkcommissies ondersteunen om hun taken goed uit te kunnen voeren.
  3. Bij alle bouwplannen en projecten wil D66 SV we een integrale aanpak. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen voor de gehele kern, op allerlei gebieden. Leefbaarheid, kwaliteit, identiteit, bereikbaarheid en draagvlak bij de inwoners zijn hierbij uitgangspunt.
  4. D66 SV wil wijkgericht blijven werken. Samenwerking van de gemeente met wijk- en dorpsraden vinden wij belangrijk. Van belang is dat de dorpsraden hun functie kunnen uitoefenen door tijdig te worden betrokken en dat ze in positie zijn als vertegenwoordiging van de wijk of het dorp. Waar nodig kan de gemeente daarin ook behulpzaam zijn.
  5. De Omgevingswet komt eraan. D66 SV wil daar het maximale uithalen voor onze gemeente. Participatie is hierin essentieel. Wij willen dat de omgevingsvisie door een uitgebreid participatieproces met inwoners tot stand komt en dat daarin de waarden en kwaliteiten worden vastgelegd die wij als inwoners van Stichtse Vecht belangrijk vinden.

Laatst gewijzigd op 18 september 2020