Steun ons en help Nederland vooruit

Meer samenwerken met wijk- en dorpsraden

“Wij willen wijkgericht blijven werken; hierbij willen we meer gaan samenwerken met wijk- en dorpsraden.”

Samenwerking, inspraak en medezeggenschap met en door bewoners zijn al lang niet meer weg te denken uit de lokale democratie. D66 SV vindt het belangrijk dat burgers voortdurend meedoen om onze gemeente verder vorm te geven.

Laatst gewijzigd op 18 september 2020