Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 december 2011

Extra lokalen voor het Vecht-college

Door middel van een scheikundige proef heeft D66-wethouder Pieter de Groene op dinsdag 29 november 2011 drie extra lokalen voor het Vecht-college in gebruik genomen. Het Vecht-college is een particuliere school voor vmbo, havo en vwo en is gevestigd in Breukelen bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Mede door de inzet van D66 heeft…

Bekijk nieuwsbericht

Kadernota Gebiedsgericht Werken aangenomen

De gemeenteraad heeft op 22 november 2011 de kadernota Gebiedsgericht Werken aangenomen. Hiermee beschikt Stichtse Vecht nu over een manier van gebiedsgericht werken die gelijk is in de gehele gemeente.In de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen werd op zeer uiteenlopende manieren omgegaan met georganiseerde bewonersgroepen. De georganiseerde bewonersgroepen binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 november 2011

Ledenvergadering november 2011

Werkzaamheden fractie, forse bezuinigingen en bestuurswissel  Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 november 2011 stonden het werk van de drie raadsleden, de aankomende forse bezuinigingen en een bestuurswissel centraal. De raadsleden Linda Hogeveen (fractievoorzitter), Franko Zivkovic-Laurenta en Jaap Rehbock deden verslag van hun werkzaamheden.…

Bekijk nieuwsbericht

Ruimtelijk visiedocument Nyenrode bijgesteld

Het aangepaste document ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode zal op 20 december 2011 worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Eind 2010 had de toenmalige gemeente Breukelen de ruimtelijke visie ter inzage gelegd. De inspraakprocedure is inmiddels afgerond. Naar aanleiding van de reacties van omwonenden en belanghebbenden heeft de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 november 2011

Plannen voor windmolenpark Lage Weide

Op woensdag 26 oktober 2011 werd in het Milieu Educatief Centrum te Maarssenbroek een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over een gepland windmolenpark op het bedrijventerrein Lage Weide in de gemeente Utrecht. Dit kan forse consequenties hebben voor het aangrenzende Maarssenbroek. Voor D66 was Franko Zivkovic-Laurenta, raadslid met in portefeuille Ruimtelijke Ordening, aanwezig op de bijeenkomst. Ambtenaren…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 november 2011

Surseance van betaling Regenboogschool

De Raad van Toezicht van de Jenaplanschool De Regenboog in Maarssenbroek heeft surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank. Het betreft een zelfstandige school voor bijzonder onderwijs waar 173 leerlingen les volgen. De ouders en leerkrachten zijn op 2 november hierover geïnformeerd. In juli kwam de zeer slechte financiële situatie aan…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 november 2011

Bewoners Schildersbuurt Maarssen tevreden over renovatie woningen

Op uitnodiging van woningcorporatie Portaal bezocht een delegatie van de gemeenteraad van Stichtse Vecht het renovatieproject in de Schildersbuurt in het centrum van Maarssen. De vernieuwbouw van 76 woningen startte op 1 april van dit jaar. Het gaat om eengezinswoningen aan de Nassaustraat, de Jan Steenstraat, het Frans Halsplantsoen, de Johannes Vermeerstraat en de Jacob…

Bekijk nieuwsbericht

D66 houdt plannen Noordelijke Ring Utrecht scherp in de gaten

Op 27 september vond een goed bezochte bijeenkomst plaats over het plan om de doorgaande weg van de A27 langs Overvecht naar de A2 (Noordelijke Randweg) om te bouwen tot een snelweg met ongelijkvloerse kruisingen. Nu ligt noordelijk van Utrecht nog een vierbaans (auto)weg met rotondes en gelijkvloerse kruisingen. Namens D66…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 oktober 2011

Noodzakelijke heroverwegingen

D66 Stichtse Vecht kan niet om de noodzaak van bezuinigingen heen. We vinden dat de kennis van inwoners moet worden ingezet om te komen tot een zo goed mogelijke afweging bij het maken van keuzes. D66 Stichtse Vecht is blij met het participatieve programma dat onder regie van wethouder Pieter de…

Bekijk nieuwsbericht

Prioriteiten bij handhaven

Afgelopen 4 oktober was het onderwerp van de werksessie het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).  HUP gaat om de handhaving van regels, die betrekking hebben op het gedrag van mensen in relatie tot fysieke objecten of gedrag dat plaatsvindt in een fysieke omgeving. Vaak gaat het om grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte (denk aan verkeer-…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 april 2011

Benoeming leden werksessies

Op 29 maart jl. zijn voor D66 Stichtse Vecht  naast onze drie raadsleden ook twee D66 burgerleden van de werksessies benoemt. Dit zijn Gerrit Phaff en Carla van den Heuvel. Hoe de taakverdeling binnen de D66 fractie eruit zal komen te zien zal binnenkort binnen de fractie worden besproken.   

Bekijk nieuwsbericht