Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 juni 2012

Raad stelt ruimtelijke visie Nijenrode unaniem vast

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 31 mei 2012 de ruimtelijke visie voor het landgoed Nijenrode en de universiteit unaniem vastgesteld. De unanimiteit in de raad kwam tot stand toen bleek dat de verschillende belangengroepen, Nyenrode Business Universiteit en het college van burgemeester en wethouders (B en W) instemden met…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 mei 2012

Gemeente heeft nog geen exact beeld van gevolgen Lenteakkoord

Op 16 mei 2012 hebben D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en CDA overeenstemming bereikt over nieuwe begrotingsafspraken. Dit Lenteakkoord omvat in totaal ruim twaalf miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Het begrotingsakkoord is voor nadere doorrekening opgestuurd naar het Centraal Planbureau. Door de extra bezuinigingen op de rijksbegroting zullen ook de lagere overheden worden getroffen. Op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 april 2012 vrijdag 13 april 2012

Wet Werken naar Vermogen heeft negatieve gevolgen voor PAUW Bedrijven

Deel 3 in de serie ‘ Overheveling taken van rijk naar gemeenten’.Op 28 maart 2012 waren raadsleden op bezoek bij PAUW Bedrijven (sociale werkvoorziening) in Breukelen. PAUW Bedrijven is een Gemeenschappelijke Regeling  van zes gemeenten: Nieuwegein, De Ronde Venen, Lopik, IJsselstein, Vianen en Stichtse Vecht. Het is een uitvoeringsbedrijf in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 april 2012

Kiss & Ridezone aan oostkant NS-station Breukelen

D66 en Breukelen Beweegt vinden het niet logisch en ongewenst dat de Kiss & Ridezone, een kortparkeervoorziening voor halen en brengen, aan de westkant van het NS-station Breukelen ligt. Het busstation, het parkeerterrein en de fietsenstalling zijn aan de Breukelse zijde van het station. Het is aan die kant verboden om…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 maart 2012

Overheveling taken van rijk naar gemeenten

Samenhangende aanpak van gemeente op vier terreinen Op 15 maart 2012 heeft de Tweede Kamer de Wet passend onderwijs aangenomen. Deze wet staat niet op zichzelf en hoort bij andere decentralisatiemaatregelen, de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten. Het betreft regelingen in het kader van de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 maart 2012

Opheffing BRU kan leiden tot versterking mobiliteitsbeleid provincie

D66 Stichtse Vecht is het eens met de opheffing van Bestuur Regio Utrecht (BRU). De partij is altijd een voorstander geweest van minder bestuurlijke drukte en het saneren van overbodige bestuurslagen. BRU is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de provincie Utrecht: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht (oorspronkelijk…

Bekijk nieuwsbericht

Inspelen op bevolkingskrimp in Stichtse Vecht

Eind 2011 heeft de wijkcommissie Fazantenkamp een lijvig rapport geschreven over de demografische ontwikkelingen in de gemeente Stichtse Vecht. Aan dit rapport, getiteld ‘Krimp, doen we dat ook?’, heeft onder andere Fer Poncia meegewerkt. Poncia, actief binnen D66 Stichtse Vecht, overhandigde het rapport aan wethouder Pieter de Groene tijdens de …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 maart 2012

Ook 80 kilometer op de Zuilense Ring

Naar aanleiding van de besluitvorming over de toekomstige opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), stelt wethouder Pieter de Groene dat ook voor de Zuilense Ring een maximumsnelheid van 80 kilometer moet gaan gelden. Het rijk en de regio Utrecht hebben de voorkeur uitgesproken voor een NRU met…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 februari 2012

Reacties gevraagd over passend onderwijs

Deel 2 in de serie ‘Overheveling taken van rijk naar gemeenten’. Binnenkort zal de Tweede Kamer de wet passend onderwijs behandelen. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  Het kabinet stelt tegelijkertijd voor om het budget voor extra ondersteuning…

Bekijk nieuwsbericht

Tegen 130 km op A2, ook na 2015

D66 Stichtse Vecht blijft zich verzetten tegen het op termijn verhogen van de maximumsnelheid op de A2 naar 130 kilometer. Naar aanleiding van twee aangenomen moties meldt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer aanvankelijk dat de maximumsnelheid op sommige, eerder …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 februari 2012

Jenaplanschool ’t Bontenest: nieuw maar toch vertrouwd!

Het was een trieste primeur in Nederland: afgelopen najaar werd het faillissement uitgesproken over jenaplanschool De Regenboog in Maarssenbroek. Op het slechte nieuws volgde in december 2011 voor de ouders en de kinderen van de getroffen basisschool grote opluchting. Toen stemde een overweldigende meerderheid van de ouders van ’t Kockenest…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 januari 2012

Cultuur: meedoen en genieten

Cultuur is niet alleen leuk om te bezoeken of te bekijken, het is minstens zo leuk om eraan mee te doen. De gemeente Stichtse Vecht en ook D66 zijn voorstanders om zoveel mogelijk mensen op een actieve manier te betrekken bij kunst en cultuur. Daarom heeft de gemeente het Cultuurparticipatieplan 2012…

Bekijk nieuwsbericht