Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 november 2010

D66 niet tevreden over milieuonderzoek Ring Utrecht

Persbericht

D66 vindt dat de Milieu Effect Rapportage (MER)
voor de verkeersproblematiek rond Utrecht tekortschiet en niet realistisch is.
Bepaalde varianten die inzetten op meer openbaar vervoer (OV) en andere
oplossingen zijn niet onderzocht. De berekeningen over de geluidsoverlast van
snelwegverbreding geven een vertekend beeld, terwijl het idee dat het
mobiliteitsprobleem kan worden opgelost zonder de invoering van
kilometerbeprijzing niet reëel is. Dat betoogde D66-statenlid Jacqueline
Versteeg gisteren in Provinciale Staten (PS) van Utrecht.

Een motie van SP, D66 en Partij voor de Dieren is
gisteren unaniem aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten wordt gevraagd zich
blijvend in te zetten voor 'bovenwettelijke maatregelen' op het gebied van
geluid en inpassing.

‘Oplossing van morgen’

In PS werd een
debat gevoerd over de MER die is uitgevoerd naar aanleiding van de plannen voor
het verbeteren van de mobiliteit rond Utrecht. Er moet nog een keuze worden
gemaakt uit een aantal scenario's, waarin aanleg of uitbreiding van snelwegen
in verschillende vormen deel uitmaakt. De MER moet aangeven wat de
milieu-effecten zijn van de varianten. Versteeg: "D66 wil geen oplossingen
van gisteren voor problemen van morgen, maar oplossingen van morgen voor
problemen van vandaag."

Varianten niet meegenomen

"Voor D66 is
het aanleggen van meer asfalt het laatste redmiddel", stelt Versteeg. 'Wij
zijn dan ook zeer verbaasd dat de varianten OV+++ en 'de Kracht van Utrecht'
niet zijn meegenomen." Volgens D66 moeten deze varianten wel worden
onderzocht in de tweede fase van het MER-onderzoek.

"De oplossing
van de mobiliteitsproblemen in Nederland staat of valt met het invoeren van een
vorm van kilometerbeprijzing", verwoordt Versteeg het D66-standpunt. Elke
variant zal altijd een vorm van kilometerbeprijzing zal moeten bevatten om echt
aan de normen van de Nota Mobiliteit te kunnen voldoen. "D66 wil een
toekomstgerichte oplossing met investeringen in Openbaar Vervoer, de fiets en
een vorm van kilometerbeprijzing."

Leefbaarheid

Verbetering van de
leefbaarheid in de wijken rondom de snelwegen is voorwaarde voor D66. "Het
blijkt dat er nog geen enkel zicht is op het realiseren van dat doel. Er wordt
gerekend met onrealistische onderzoeksmethoden. Er wordt niet gekeken naar de
optelling van spoorweg- en weggeluid, zelfs de snelwegverbredingen van A12 en
A27 uit dit rapport worden niet bij elkaar opgeteld."

Ook is er volgens D66 nog te weinig aandacht
besteed aan de noordelijke randweg ('Zuilense ring') van Utrecht. D66 is en
blijft van mening dat de maximumsnelheid er 80 km/u zou moeten worden. 

download dit bericht.