Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 december 2010

College Stichtse Vecht gevormd

Persbericht

Vanmorgen heeft formatievoorzitter Wouter Kolff, VVD-wethouder in
Nieuwegein, tijdens een persbijeenkomst het beoogde nieuwe college van B&W
voor de fusiegemeente Stichtse Vecht bekend gemaakt. De beoogde basiscoalitie
bestaat uit VVD, CDA, D66 en Streekbelangen. Uit deze partijen zal het college
worden gevormd met 5 fulltime wethouders en 1 halftime wethouder. Vanaf maandag
20 december a.s. worden nog gesprekken gevoerd met ChristenUnie/SGP en Het
Vechtse Verbond om de coalitie te verbreden, in welk geval het college kan
rekenen op de steun van tenminste 21 van de 33 raadszetels.

De komende twee weken worden nog gebruikt om de inleiding, de
bestuurlijke visie en het hoofdlijnenakkoord nader uit te werken. Kernbegrippen
in de bestuurlijke visie zijn: een gezonde bestuurscultuur, bestuurlijke
vernieuwing, economische en maatschappelijke zelfredzaamheid van inwoners en
instellingen, duurzaamheid en vergrijzing. De 6 kernthema’s uit het
hoofdlijnenakkoord  zien op gezonde
financiën, de wenselijke bestuur en structuur, aandacht voor alle kernen, een
grote inspanning op gebied van veiligheid, de ontwikkeling van het gebied en
een visie op sociale zaken en economie. 

Op 3 januari a.s. zal in de eerste raadsvergadering van Stichtse
Vecht  het coalitieakkoord worden
gepresenteerd en zullen de wethouders worden benoemd en geïnstalleerd, zodat
het  nieuwe college van Burgemeester en
Wethouders aan de slag kan.