Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020

AAV / Politiek café

Op woensdag 23 september heeft de Algemene Afdelingsvergadering plaatsgevonden. Het doet het bestuur deugd om veel actieve leden aanwezig te zien waaronder een aantal nieuwe enthousiaste leden.

Tijdens de AAV is er stil gestaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is het tijdspad en wat betekent het voor de inzet van onze leden?

Begin volgend jaar zullen we op de AAV op 17 januari besluiten of we meedoen aan de GRV 2022. Dit wordt gecombineerd met een nieuwjaarsreceptie. Noteert u al de datum?

Vanaf januari gaat de campagnecommissie thema-bijeenkomsten organiseren waar we bij zowel onze leden als de inwoners ophalen wat er speelt op bepaalde thema’s. Deze oogst zal benut worden bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Ook willen we graag de kennis en kunde van onze leden benutten. Wilt u hiervoor de enquête invullen als u dat nog niet gedaan heeft?

We trappen donderdag 26 november alvast af met een online politiek café. We hopen daar veel leden mogen begroeten!