Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 mei 2020

Een mooi gebaar, maar te generiek plan

In de eerste weken van de Coronacrisis waren we blij dat de regering met generieke maatregelen kwam om de eerste klappen op te vangen. We zijn nu in een fase beland waarbij steun, die uiteindelijk door de belastingbetaler moet worden opgebracht, steeds meer maatwerk vergt.

Nu komt de SP afdeling Stichtse Vecht met een sympathiek voorstel dat ongetwijfeld de handen op elkaar krijgt bij veel huurders: Het stopzetten van de huurverhoging. Wat D66 SV betreft een mooi gebaar, maar een te generiek plan. 

Voor de meeste mensen heeft deze crisis geen invloed op hun inkomen. Of zij op dit moment wel of niet naar hun werk kunnen, hun salaris of uitkering wordt volledig doorbetaald. 

Er is echter ook een groep mensen die nu, of in de nabije toekomst, de klappen wel voelt. Denk hierbij aan ondernemers, zzp’ers, flexwerkers en andere mensen die hun opdrachtgevers of werk (deels) verloren hebben. Wij zijn voor extra steun aan deze groep, waarbij het stopzetten van de huurverhoging een mogelijkheid is. Verhuurders zullen in voorkomende gevallen snel en coulant moeten reageren.

Wij zullen derhalve het voorstel van SP niet steunen, maar willen graag meedenken aan een passende oplossing op maat.

D66 Stichtse Vecht