Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 december 2019

Politiek geluid van D66 keert terug in Stichtse Vecht

Beste democraten,

Op onze Algemene Afdelingsvergadering van 12 december 2019 hebben we een tweetal besluiten genomen waar ik u graag over wil informeren.

Allereerst werd het voorstel van het bestuur aangenomen om de permanente campagnecommissie het mandaat te geven om het politieke geluid van D66 Stichtse Vecht te laten horen. Deze commissie zal de raad en de politiek weer nadrukkelijk gaan volgen om, en waar nodig in overleg met bestuur en leden, het standpunt van onze partij weer te laten horen. De commissie bestaat uit Peter van Dam, Dick Polman, Steven Lameris, Ralph van ’t Hart, Mark Jos van de Pol en ook onze voormalige secretaris Janne Ouwerkerk zal zich voor deze commissie gaan inzetten.

Zoals bekend was Janne niet herkiesbaar als secretaris van het bestuur. Graag wil ik namens D66 SV Janne hartelijk danken voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. Hij was nog de enige in het bestuur van voor de GRV van 2018. Hij is een baken van neutraliteit en rust geweest in de roerige periode vlak voor deze verkiezingen. Het bestuur is blij dat Janne zich wil blijven inzetten voor onze partij in Stichtse Vecht.

Ook is het bestuur bijzonder blij met het tweede besluit. De AAV heeft Marieke Prins gekozen tot de nieuwe secretaris van het bestuur. Marieke stelt zichzelf elders op deze website aan u voor (klik hier). Graag willen de overige bestuursleden hieraan toevoegen dat zij het volste vertrouwen hebben in een goede en prettige samenwerking. Marieke welkom!

Tot slot wil ik u graag hele fijne feestdagen wensen en een hele goede jaarwisseling. Ik hoop u te zien op de nieuwjaarsborrel op 12 januari.

Met vriendelijke groet,

Martin ten Cate

Voorzitter bestuur D66 Stichtse Vecht