Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 december 2019

Kennismaking nieuwe secretaris

Beste democraten,

Ik ben blij verheugd dat ik tot secretaris van het afdelingsbestuur van D66 Stichtse Vecht benoemd ben en wil me graag via deze weg aan jullie voorstellen.

Ik ben 39 jaar oud en woon samen met mijn man en twee dochters, Anne (5 jr) en Sara (2 jr), sinds eind 2015 in Op Buuren in Maarssen-dorp. Hiervoor woonden we in Zeist. In mijn vrije tijd zing ik in coverband The Melanies! en hockey ik bij MHV Maarssen.

Ik heb in Wageningen Milieuhygiëne gestudeerd. Aan het einde van mijn studiejaren was Pechtold hier burgemeester. Na een kort uitstapje in de wetenschap heb ik jarenlang bij Rijkswaterstaat gewerkt. De laatste jaren vooral voor het ministerie van IenW waar ik meewerkte aan het herzien van het bodembeleid en de implementatie hiervan in de Omgevingswet. In maart 2019 ben ik bij Ambient gaan werken. Een organisatie-adviesbureau dat op het gebied van bodem en water de publieke sector ondersteunt. Vanuit hier mag ik provincies, waterschappen en gemeenten helpen bij strategische beleidsvraagstukken. Het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet is daar een voorbeeld van waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. Niet alleen omdat het voor mijn vakgebied gaat om een inhoudelijke beleidswijziging, maar vooral omdat het stelsel een totaal andere houding en gedrag verlangt van de overheid. Een prachtige uitdaging om aan mee te werken! Ik ben blij dat ik nog steeds, vanuit het ministerie van BZK, mag meewerken aan de totstandkoming van de Omgevingswet zodat ik vanuit die kennis de decentrale overheden kan blijven ondersteunen.

In dezelfde periode dat ik van baan wisselde besloot ik lid te worden van D66. Waarom D66? Omdat D66 zich hard maakt voor thema’s als duurzaamheid, toegankelijk onderwijs en gelijke rechten op de arbeidsmarkt. Dit doet D66 op een manier die wel overwogen en pragmatisch is. Daar houd ik van! Als nieuw lid en nog vrij nieuwe bewoner van de gemeente had ik bedacht eerst rustig de partij te leren kennen. De vacature voor secretaris is echter zo op mijn lijf geschreven dat ik besloot mezelf kandidaat te stellen.

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de leden mij gegeven hebben door mij als secretaris te benoemen en kijk er naar uit om vanuit mijn rol als secretaris de afdeling en de gemeente Stichtse Vecht te leren kennen. Niet in de laatste plaats om te zorgen dat we de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 weer in de Raad mogen komen.

Democratische groet,

Marieke Prins