Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 maart 2019

Joost Molewijk (plaats 18)

Geboren en getogen in de provincie Utrecht. In de periode dat ik in Vreeland woonde ben ik een aantal jaren bestuurslid geweest van de lokale Dorpsraad. Dat heeft mij mede geïnspireerd te besluiten om politiek actief te worden. Want in toenemende mate was ik tot het inzicht gekomen dat ik niet meer langs de zijlijn wilde blijven staan, maar graag ook zélf een bijdrage wilde leveren aan een positieve ontwikkeling van onze maatschappij.

De keuze voor D66 was gemakkelijk; het gedachtengoed van de partij spreekt mij bijzonder aan, maar daarnaast zijn D66-ers over het algemeen gewoon fijne mensen!

De afgelopen 2 jaar heb ik de lokale fractie ondersteund als commissielid. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Het heeft mij dan ook enthousiast gemaakt om mij kandidaat te stellen voor de rol van volksvertegenwoordiger. In eerste instantie voor het raadslidmaatschap in Stichtse Vecht, maar nu dat door omstandigheden niet heeft kunnen doorgaan, met evenveel enthousiasme voor lidmaatschap van Provinciale Staten. Als commissielid heb ik behoorlijk al wat ervaring opgedaan met een aantal (zware) portefeuilles. Daarnaast heb ik een aantaldenktanks georganiseerd waar inwoners zich over diverse thema’s kunnen uitspreken. Dezesamenspraak met inwoners heb ik als bijzonder interessant en waardevol ervaren. Het heeft belangrijke input en inspiratie opgeleverd voor nieuwe ideeën en initiatieven.

Kortom, ik wil in de komende Statenperiode met veel plezier en enthousiasme mijn veelzijdigheid, brede ervaring en talenten inzetten als lid van de Provinciale Staten namens D66!