Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 november 2018

Onderzoekscommissie presenteert rapport Na de noodrem

Op de Algemene Afdelingsvergadering van 11 december is het rapport Na de noodrem gepresenteerd door de onderzoekscommissie.

Het bestuur van de afdeling Stichtse Vecht is onder de indruk van het rapport van de commissie bestaande uit Erik Boog, voorzitter, Annette Pietersen en Hendrik Boland, secretaris. Het bestuur wil de commissie dan ook heel hartelijk danken voor haar inspanningen. Het resultaat mag er zijn: de conclusies zijn scherp, duidelijk en to-the-point en de aanbevelingen zijn helder. Aanbevelingen die wij graag willen overnemen. Ook wij kunnen ons vinden in de wijze waarop de commissie haar bevindingen heeft beschreven en hoe de commissie de feiten en omstandigheden heeft weergegeven. De commissie is met name buitengewoon respectvol geweest in de manier waarop zij de rollen en handelwijze van de diverse betrokkenen heeft weergegeven; kritisch, maar nooit ‘over de top’.

Door zo onze waardering uit te spreken voor het rapport betekent ook dat het bestuur erkent dat er fouten zijn gemaakt – ook door het bestuur. Dat spijt ons zeer; bepaalde zaken hadden echt anders gemoeten. Daarvoor willen wij onze welgemeende excuses aanbieden. Tevens spreken we de hoop dat ook de betrokkenen elkaar excuses willen maken. Niet zozeer als schulderkenning, maar wel als gebaar dat bepaalde dingen anders hadden gekund en misschien anders hadden gemoeten.

Graag wil het bestuur deze episode nu afsluiten en weer vooruitkijken. Samen met de leden willen wij weer een organisatie neerzetten die een goed resultaat bij de GRV van 2022 kan behalen. Maar ook daarvoor liggen er al kansen. Volgend jaar staan de PS en EP verkiezingen en wij roepen alle leden op om daar samen de schouders onder te zetten en het verleden achter ons te laten. Vanaf nu willen wij ons maar met één ding bezig houden: de toekomst.

Het bestuur