Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 augustus 2018

Kandidaten voor Provinciale Staten 2019-2023 gezocht

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten vormen de volksvertegenwoordiging van de provincie en controleren de bestuurders van de provincie (Gedeputeerde Staten). Daarnaast kiezen Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.

Het regiobestuur van D66 Midden-Nederland is belast met het organiseren van de verkiezingen van Provinciale Staten in Utrecht en Flevoland. Zij roepen leden op om zich kandidaat te stellen voor Provinciale Staten 2019-2023.

Wie zoekt D66 provincie Utrecht?

D66 is in de provincie Utrecht op zoek naar gemotiveerde en inspirerende kandidaten die de inwoners van de provincie willen vertegenwoordigen. Samen met fractiegenoten geef je o.a. richting aan het beleid binnen de provincie en zet je je in om de D66 agenda te realiseren. D66 streeft naar een divers en representatief team qua kennis, passie, vaardigheden, ervaring, man-vrouw, leeftijd en woonplaats. Bekijk voor meer informatie de profielschets die op de algemene regio vergadering van D66 Midden Nederland is vastgesteld.

Solliciteren

Heb je interesse? En denk je aan het profiel te voldoen? Stuur dan uiterlijk 12 augustus 2018 09.59u. het kandidaatstellingsformulier en de benodigde bescheiden. Desgewenst kun je aangeven dat je op een onverkiesbare plaats wil staan. Gesprekken met de lijstadviescommissie leiden tot een voorstel voor de lijstvolgorde aan de leden, die via e-voting de lijst vaststellen. Dit alles verloopt conform de huishoudelijke reglementen van D66 en D66 Midden-Nederland.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met: Bob Duindam (secretaris van het regiobestuur), secretaris@d66middennederland.nl of Gerda Oskam (voorzitter van het regiobestuur) gerdaoskam@gmail.com.