Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Verklaring Pieter de Groene

Beste leden,

Gisteren ben ik niet door de raad in de gelegenheid gesteld deze verklaring in het openbaar af te leggen. De burgemeester heeft hem voorgelezen.

In het daaropvolgende debat noemde de VVD het laf dat ik het debat niet aanging. Dit vereist nuancering. Ik was wel degelijk van plan het debat met de raad aan te gaan maar nadat de VVD dinsdagavond jl. onze wnd. fractievoorzitter gebeld had met de mededeling dat zij mij niet zouden steunen, had dit openbare debat geen zin meer. Deze mededeling kwam nota bene nog voordat de raadsleden het rapport hadden kunnen inzien.

Ook namens Carla wil ik benadrukken dat de ‘gemeentelijke subsidie’ nu in de media wel een heel eigen leven is gaan leiden. Zoals ik al in mijn verklaring en brief van 21/1 jl. aangaf, ben ik niet betrokken geweest bij deze gemeentelijke bijdrage. Ook maakt dit bedrag geen deel uit van de overeenkomst van Carla met de kinderopvangorganisatie.

Carla en ik willen alle D66’ers bedanken van wie wij de afgelopen maand enorme steun hebben ontvangen.

Wij hopen op een nieuwe start in Stichtse Vecht.

Hartelijke Groet,

Pieter

Geachte raad, burgemeester, collegeleden en belangstellenden,

Afgelopen dinsdagavond jl. (6 februari) heeft de onderzoeker mij zijn bevindingen toegelicht. Zijn rapport nog eens nalezend, en mij verplaatsend in de positie van een buitenstaander, kan ik niet anders concluderen dan dat ik te nauw betrokken ben gebleven bij het schoolproject Daalse Hoek.

Graag neem ik u kort even mee in de gebeurtenissen. Op woensdag 17 januari om 17.30 uur zakte de grond onder mijn voeten weg, onze BM belde: er is een integriteitsmelding tegen je gedaan i.v.m. eigen belang. Op verzoek van de BM heb ik om 21.07 uur deze melding per mail bevestigd en met goedkeuring van de BM, gedeeld met ons afdelingsbestuur. In deze mail heb ik onze BM verzocht z.s.m. een vervolgonderzoek in te stellen. Deze mail is niet bij het onderzoek betrokken!

In de dagen erna begreep ik dat er veel vragen gerezen waren, waar dit eigenlijk allemaal om gaat. Zondag 21 januari heb ik u daarom een brief gestuurd. Na deze brief heb ik mij buiten de discussie in de pers gehouden, om zo de onderzoeker zijn werk te kunnen laten doen. Anderhalve week na de melding, heeft het onderzoek plaats gevonden. Ik heb géén gelegenheid gehad inhoudelijk op het rapport te reageren en ben niet in het bezit van meerdere bijlagen. Ik kan er dan ook niet omheen om, naast mijn verklaring aan u, ook over dit rapport enige opmerkingen te maken.

In mei 2017 heb ik zelf de belangstelling van de kinderopvangorganisatie voor het pand gemeld aan de BM. Hij heeft Capra verzocht e.e.a. te onderzoeken. Nadat we op 20 juni 2017 dit rapport én de begeleidende brief ontvangen hebben, zijn er intern maatregelen getroffen zodat ik niet meer bij de tijdelijke huisvesting betrokken zou zijn. Geheel conform de brief. Dus of het nu gaat om de 195.000, over de vergunningverlening, over het definitieve besluit om te kiezen voor deze locatie; ik ben er niet bij betrokken geweest! Ik neem dan ook afstand van de formulering in
punt 5 van het rapport van bevindingen. Punt 8 uit dit rapport m.b.t. mijn vraag in de commissie, is onjuist. Omdat ik al op 17 januari in de gespreksbevestiging aan de BM heb bevestigd, ik citeer: ’dat er geen voorstel naar de raad gaat en dat we dit dinsdag a.s. in het college zullen bespreken’.

Ik heb mij, zeker achteraf gezien en het Capra rapport er nog eens op nalezend, erop verkeken dat deze maatregelen genoeg zouden zijn. Ik had me ook van het schooldeel moeten terugtrekken. Mijn bemoeienis is voor iedereen open en zichtbaar geweest, ik ben bij alle commissies geweest, heb mijn collega van RO vervangen op een inloopavond, heb alle stuurgroepen voorgezeten en ook de bespreking van het nu doorgeschoven besluit in het college, heb ik bij gewoond. Zelfs het stellen van de vraag, weliswaar met andere woorden, had ik in november 2017 ook al gedaan.

Heb ik mij de schijn van belangenverstrengeling op de hals gehaald? Ja, ik heb, terwijl ik te goeder trouw was, door het stellen van de vraag de schijn gewekt. Daarvoor bied ik u allen mijn oprechte excuses aan. Op 17 januari heb ik al tegen het D66 bestuur gezegd dat ik niemand nodig heb om voor mij besluiten te nemen: ik kan en doe dat zelf. Graag had ik nog een aantal
jaren in SV doorgegaan. Maar; voor mij is het rapport helder, in grote lijnen ben ik het er mee eens en trek dan ook mijn conclusie.

Vanavond stopt mijn politieke bijdrage aan Stichtse Vecht, ik treed terug als wethouder.vIk neem het, het CDA niet kwalijk dat zij ook een melding heeft gedaan. Zo werkt het politieke spel in SV nu eenmaal.

Ik kan niet vertrekken zonder de belangrijkste mensen te bedanken;
– Onze inwoners dank ik dan ook voor het in mij gestelde vertrouwen en de vele reacties die ik ontvangen heb.
– Marc wens ik natuurlijk veel sterkte de komende tijd.
– Speciaal bedank ik, door m.n. Miranda, Gerritjan en Bauke te noemen, alle medewerkers voor de geweldige ondersteuning die ik ruim 7 jaar heb gehad. Ik zal jullie missen.
– Ook wil ik de vier dames van D66 bedanken die mij de afgelopen 4 weken geweldig hebben geholpen om dit emotionele proces te doorlopen.
– Mijn partner Carla en onze kinderen ben ik heel veel dank verschuldigd, jullie kunnen je niet indenken wat zij hebben meegemaakt de afgelopen maand.
– En u raad en college, dank voor de samenwerking de afgelopen jaren, de mooie resultaten die we geboekt hebben, ik hoop u nog vaak tegen te komen.

Het gaat u allen goed.

Pieter de Groene