Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018

Geen deelname GRV 2018

Geachte leden van Stichtse Vecht,
 
Er heeft op donderdag 1 februari 2018 een ledenbijeenkomst plaatsgevonden, met als onderwerp de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat het vertrouwen in het functioneren en de intenties van de heer Živković-Laurenta zijn verdwenen. Het vertrouwen in hem is in de afgelopen jaren gedaald en is recent tot een dusdanig dieptepunt gekomen, dat er van deelname door de heer Živković-Laurenta aan de gemeenteraadsverkiezingen, namens D66 geen sprake kan zijn. Dat was de conclusie van de ledenbijeenkomst van 1 februari.
 
Het bestuur, de aanwezige leden én de heer Živković-Laurenta begrepen goed, dat dit betekent dat D66 alleen zonder de heer Živković-Laurenta aan de gemeenteraadsverkiezingen kan deelnemen. Daarom is een nadrukkelijk beroep op hem gedaan, om zich terug te trekken van de lijst. Helaas heeft hij geen gehoor gegeven aan dit verzoek. Het is procedureel niet mogelijk om de heer Živković-Laurenta nog voor 5 februari, de datum van kandidaatstelling, van de kandidatenlijst te verwijderen.
 
Gezien het voorgaande is, in overleg met het afdelingsbestuur die het vertrouwen in de heer Živković-Laurenta al eerder had opgezegd en op advies van het regiobestuur, door het Landelijk Bestuur besloten om de machtiging voor deelname van D66 in Stichtse Vecht in te trekken. Voor D66 moet altijd voorop staan dat leden het vertrouwen hebben dat alle kandidaten de kiezers naar eer en geweten zullen vertegenwoordigen. Bovendien moet er kans zijn op fatsoenlijke samenwerking in het belang van de gemeente die (toekomstige) raadsleden dienen. Wij betreuren zeer dat van deze situatie in Stichtse Vecht geen sprake is. D66 zal daarom niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Stichtse Vecht.
 
Het landelijk bestuur

Nawoord bestuur Stichtse Vecht:

Het is verschrikkelijk zonde dat D66 Stichtse Vecht niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Er waren nog nooit zoveel kandidaten op onze kieslijst, nog nooit hadden we zoveel (actieve) leden. Het verkiezingsprogramma is met veel zorgvuldigheid geschreven en werd door velen geprezen. Het campagneteam heeft maandenlang de campagne voorbereid en een indrukwekkend programma gemaakt. Alles stond klaar om een positieve campagne te voeren: posters, flyers, kernenkaarten en veel leuke activiteiten. Alles om er voor te zorgen dat D66 Stichtse Vecht wederom de grootste partij van Stichtse Vecht zou worden.

Het bestuur is enorm trots op alle vrijwilligers en actieve leden die in de afgelopen periode veel tijd en energie in D66 Stichtse Vecht hebben gestopt. We zullen ons beraden over de toekomst van D66 Stichtse Vecht.

Het bestuur D66 Stichtse Vecht

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit bericht vragen heeft. U kunt contact met ons opnemen via info@d66stichtsevecht.nl.