Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 november 2017

Persoonlijk bericht van de fractievoorzitter

De zwangerschap verloopt helaas niet zo voorspoedig als vooraf gehoopt en verwacht. Er is sprake van een dusdanige situatie dat ik voor het welzijn van de baby helaas genoodzaakt ben het tot de bevalling rustiger aan te doen. Concreet betekent dit dat ik mijn taken met betrekking tot de raad tijdelijk neer zal leggen. In goed overleg met de fractie is besloten dat onze vicefractievoorzitter Elmar de Ridder de honneurs zal waarnemen.

De energie die ik heb steek ik graag in het bijwonen van de raadsvergadering waar mogelijk en het lijsttrekkerschap. Via die weg komen wij elkaar wellicht dus weer tegen.

Met vriendelijke groet,

Femke Goedendorp